Sertifiseringer


Det kan være du har lagt merke til de ulike symbolene/sertifiseringene på et plagg eller på en sjokolade i butikken. Vi vil at det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg, derfor har vi lagd oversikten under som forklarer hva de ulike sertifiseringene betyr.  

En sertifisering dekker ikke alle kravene som stilles. GOTS stiller krav til alle ledd i produksjonsprosessen, inkludert miljø-og helsekrav gjennom hele verdikjeden. Fairtrade dekker rettferdig handel for bøndene og produksjonene mens FairWear dekker det neste leddet, produksjonsarbeiderne på fabrikkene.

  
GOTS er forkortelse for Global Organic Textile Standard er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. De stiller krav til alle ledd i produksjonsprosessen, både de miljømessige og de sosiale aspektene i hele kjeden, fra råvare til ferdig produkt.
GOTS stiller krav om at minst 70% av det ferdige plagget skal være økologisk dyrket. Tekstilene må oppfylle miljø-og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. GOTS stiller også krav om sosiale ansvarlighet og sikkerhet for arbeiderne.
Dette gjøre denne sertifiseringen til en av de strengeste på markedet. Derfor er det viktig å sjekke om produktene du velger er GOTS-sertifiserte klær.
 
Kilde: Global standard org

 
Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
 
Kilde: Fairtrade

 

Fair Wear Foundation gjelder arbeidsvilkår og de sosiale aspektene for arbeiderne. Det er en veldedig organisasjon som jobber med merkene, fabrikkene, fagforeninger, myndighetene for å forbedre arbeidsvillkårene for tekstilarbeiderne i 11 produksjonsland rundt i Asia, Europa og Afrika.

 
 
 
 
Kilde: FairWear

 


 

STANDARD 100 av OEKO-TEX® er et verdensomspennende, uavhengig test- og sertifiseringssystem for rå, halvfabrikata og ferdige tekstilprodukter på alle behandlingsnivåer, så vel som tilbehørsmaterialer som brukes. STANDARD 100 er ment å garantere at produktene er fri for skadelige stoffer og derfor er trygge for menneskers og miljømessige helse. Merket er ikke et økologi merke men er en garanti for at produktet ikke skal inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer.

 

Kilde: OEKO-TEX

TENCEL ™ er et registrert varemerke for lyocell og er eid av den østeriske bedriften Lenzing. Lyocell er av eukalyptus mens MODAL® er av bøk, disse to er navn på de ulike fibrene som er utviklet under merket TENCEL ™. Når vi snakker om tencel er det som om oftest Lyocell. Tencel er et av de mest miljøvennlige tekstilmaterialene på markedet som også er nedbrytbart. Produsert i en lukket prosess som resirkulerer vannet og 99% av kjemikalene brukt i produksjon. Produsert av trepulp/cellulose fra bærekraftige kilder som er FCS-sertifisert og derfor sporbart. Klær laget i TENCEL ™ transporterer fukt fra huden, er slitesterke og myke. Materiellet passer godt til de som også har sensitiv hud siden det er allergifritt.

TENCEL ™ er et registrert varemerke for lyocell og er eid av den østeriske bedriften Lenzing. Lenzing bruker OEKO-TEX Standard 100 (omhandler kjemikaler) og er FSC® sertifisert (bærekraftige, sporbare trekilder).  

 

Kilde: Tencel og Lenzing

Forest Stewardship Council (FSC) er internasjonalt ledende organ for sikring av de miljømessige, sosiale og økonomisk leddene i skogbruk og driften. Det betyr at alle produkter som inneholder trevirke skal være sporbart fra treets opprinnelse og til deg som kunde. Alle som er berørt av skogdriften som menneskene, dyrene, planteliv blir ivaretatt.

Hele tanken bak FSC bygger på 10 grunnprinsipper for ansvarlig skogforvaltning. Disse 10 prinsippene utgjør en slags grunnlov for FSC og gjelder for forvaltningen av FSC-sertifiserte skoger i hele verden.

 

 

Kilde: FSC Norge

 

 

 

Global Recycle Standard er en frivillig standard og verifiserer mengden resirkulert materialer det er i ett produkt. Standarden tar for seg hele verdikjeden og adresserer sporbarhet, miljø og sosiale aspekter for virksomheter som selger produkter av resirkulert materialer.

 


 

 

EUs lovverk REACH står for reistrering, evaluering og autorisasjon av kjemikaler. Overholdelse av REACH sikrer at selskapets bruk av kjemikaler er trygt for menneskers helse og miljø. Videre er det under Reach forbudt farlige kjemikaler og alternativer til dyreforsøk.