EUs lovverk REACH står for reistrering, evaluering og autorisasjon av kjemikaler. Overholdelse av REACH sikrer at selskapets bruk av kjemikaler er trygt for menneskers helse og miljø. Videre er det under Reach forbudt farlige kjemikaler og alternativer til dyreforsøk.