Økologisk ull og resirkulert ull

 

Økologisk ull handler om velferden til dyrene, at foret dyrkes uten bruk av giftstoffer og sprøytemidler og at økosystemet holdes i balanse.

Fôret dyrkes uten bruk av kunstgjødsel og så godt som uten bruk av sprøytemidler. Det medfører ikke bare at sauene får i seg mindre giftstoffer, men også at produksjonen blir mer bærekraftig og økosystemet holdes i balanse og at jord og vann ikke forurenses.

Artsmangfoldet opprettholdes bedre og jorden utarmes ikke. Bøndene og deres barn slipper å utsettes for sprøytemidler i luft og vann som kan gi misdannelser, plager og sykdommer.

I økogisk ull er det forbudt med sprøytemidler i produksjonen. Sauene er frie for genmodifisering og genmodifisert fôr og har frie beiteområder.

 


Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out