Økologisk ull og resirkulert ull

 

Økologisk ull handler om velferden til dyrene, at foret dyrkes uten bruk av giftstoffer og sprøytemidler og at økosystemet holdes i balanse.

 

Fôret dyrkes uten bruk av kunstgjødsel og så godt som uten bruk av sprøytemidler. Det medfører ikke bare at sauene får i seg mindre giftstoffer, men også at produksjonen blir mer bærekraftig og økosystemet holdes i balanse og at jord og vann ikke forurenses.

 

Artsmangfoldet opprettholdes bedre og jorden utarmes ikke. Bøndene og deres barn slipper å utsettes for sprøytemidler i luft og vann som kan gi misdannelser, plager og sykdommer.

 

I økogisk ull er det forbudt med sprøytemidler i produksjonen. Sauene er frie for genmodifisering og genmodifisert fôr og har frie beiteområder.

 


Produkter med økologisk ull og resirkulert ull finner du her:


Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out