ØKOLOGISK BOMULL

 

Bomull har blitt dyrket i tusenvis av år og er verdens eldste kommersielle jordbruksråvare, men det er ikke før noen år etter andre verdenskrig at kjemikalier ble blandet inn. Bomull produksjonen står for omtrent 25% av det globale forbruket av kjemikalier for å bekjempe insektangrep.

Økologisk eller organisk bomull som det også kan defineres som, produseres uten giftstoffer og kjemikalier. Ved økologisk landbruk unngår bøndene giftige, kjemiske plantevernmidler uten genmodifiserte bomullsfrø.

Økologisk bomullsproduksjon har økt de siste årene, men utgjør fremdeles i underkant av 1 % av total bomullsproduksjon.

Ved økologisk produksjon er bøndene pålagt av økologiske kriteria å bruke lokale ressurser og redusere energibruk. Ved en mer naturlig dyrkeprosess dyrkes andre grønne planter som kløver kombinert med naturgjødsel og kompost i jorden for å gjøre den næringsrik. Ved å skifte mellom avlinger bidrar til å holde ugress, insekter og skadedyr under kontroll, i kombinasjon med naturlige fiender for skadedyrhåndtering.

 

Fordeler

  • Det sparer vann – ca 1/20 sammenlignet ved vanlig bomullsdyrking.
  • Ingen giftige sprøytemidler som skader lokalmiljøet. Dette er bra for arbeiderne, menneskene og dyrene som bor i lokalmiljøet.
  • Vekseljordbruk, kompostering bidrar til bedre jordstruktur og forhindrer at rester fra jordbruket renner ut i vannet. Vekseljordbruk bidrar til at bøndene kan dyrke egne produkter og mat året rundt som de kan selge.
  • Sertifiseringen innebærer etiske produksjonsprinsipper som bidrar til en mer rettferdig handel for bøndene.

                                                                                                                      Ulemper

    • Det koster mer enn vanlig bomull

Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out
Sold out