Global Recycle Standard er en frivillig standard og verifiserer mengden resirkulert materialer det er i ett produkt. Standarden tar for seg hele verdikjeden og adresserer sporbarhet, miljø og sosiale aspekter for virksomheter som selger produkter av resirkulert materialer.