Fair Wear Foundation gjelder arbeidsvilkår og de sosiale aspektene for arbeiderne. Det er en veldedig organisasjon som jobber med merkene, fabrikkene, fagforeninger, myndighetene for å forbedre arbeidsvillkårene for tekstilarbeiderne i 11 produksjonsland rundt i Asia, Europa og Afrika.